Podovi i stranice za gajbice

Osim gotovih drvenih gajbi, proizvodimo i njihove elemente: podove i stranice. Ove elemente naručioci kasnije mogu sklapati u svojim pogonima, što u određenim slučajevima predstavlja praktičnije i ekonomičnije rešenje.

Gajbice i njihovi elementi se izrađuju od pažljivo selektovanog topolovog drveta i kvalitetnih spojnih elemenata, na savremenim mašinama i linijama, čime stiču zavidnu jačinu i izdržljivost.