Topolova daska

Topolove daske imaju mnogostruku primenu, pa ih proizvodimo u dimenzijama po zahtevu i potrebama naručioca.